Sylvie Abitbol

E-mail: sylvie@abitbol.dk :::: Tel: 23 30 88 13

 

Sprogkurser i fransk- Lær fransk i hjertet af Odense

Sylvie Abitbol tilbyder Sprogkurser i fransk og dansk for udlændinge.

Franskundervisningen er fra begynder- til avanceret niveau. Alle lektioner varer 45 minutter

Undervisningen og formen er altid tilpasset den enkelte elev.

Som alle andre sprogfag handler fransk ikke kun om at lære de rigtige bøjninger og den rigtige udtale, men også forståelsen for den franske kultur og historie, spiller en stor rolle i undervisningen.

Lektiehjælp Fransk

Er du en af de mange der har problemer med fransk i skolen? Så kan løsningen være at booke en frisk og engageret lektiehjælper i fransk. – Jeg hjælper både folkeskole og gymnasieelever.

Lektiehjælperen og eleven opsætter sammen delmål der kan arbejdes efter – og som følges op på efter hver undervisning. I undervisningen fokuseres på faglighed, studieteknik og motivation. På den måde opnår man gode resultater i forhold til den enkelte – og sikrer bedre karakterer.

Sprogkurser for erhvervslivet

Den stigende globalisering stiller stadig højere krav til virksomhedernes sproglige kompetencer. Sproget er nøglen til til en succesrig kommunikation og et udbytterigt og varigt samarbejde med eksisterende og kommende kunder. Sproget er oftest tungen på vægtskålen, når en handel skal afsluttes og ikke mindst det faktum at ikke mange franske erhvervsfolk taler engelsk.

Intensive enetimer

Gennemføres året rundt.

Holdundervisning

Holdundervisningen foregår med højst 6 deltagere pr. hold.
Undervisningen kan foregå i virksomheden eller hos os.

Sprogkurser for private

Kurser til ethvert behov

Jeg tilbyder kurser i fransk privat eller ved AOF-Odense til både begyndere, let øvede og viderekomne. Vi tilbyder enetimer i sprogundervisning eller sprogundervisning på små hold eller med 10/12 deltagere.

Kurser for begyndere

Der arbejdes målrettet med udtale, den grundlæggende grammatik og det basale ordforråd. Målet er at træne præcis udtryksfærdighed, så de mest almindelige situationer på rejser og under ophold i Frankrig kan klares uden vanskeligheder.

Kurser for let øvede

For deltagere, der kan noget fransk, men ønsker at blive bedre til at kommunikere. Der arbejdes med at udvide ordforråd og sætningsopbygning. Målet er at forbedre talefærdighed og sproglig korrekthed.

Kurser for viderekomne

For deltagere, der taler fransk. Der arbejdes med nyere franske tekster, noveller, uddrag af romaner og avisartikler. Målet er, at deltagerne lærer at udtrykke sig sikkert på et flydende og nuanceret fransk.

Intensive enetimer

Undervisningen tilrettelægges ud fra dine ønsker og behov. Uanset niveau tager undervisningen udgangspunkt i deltagernes forudsætninger, ønsker og behov.

Metode

Vi arbejder med dialoger, lytteøvelser, billedbeskrivelser, rollespil, oversættelse og skriftlige opgaver.
I undervisningen anvendes altid de nyeste materialer fra danske og franske forlag. Desuden suppleres med aviser, tidsskrifter og internet